مرکز تخصصی فیزیوتراپی افق روشن

© کپی رایت 2020 مرکز پزشکی، دندانپزشکی یوسف آباد.

Designed By Ravis

رزمایش همدلی و احسانبرچسب

در روز‌هایی که بحران کرونا زندگی معیشتی و اقتصادی بخشی از مردم کشورمان را تحت تأثیر قرار داده است، قهرمانان و ورزشکاران کشورمان با حضور در رزمایش احسان و همدلی سعی می‌کنند نقشی در کمک به خدمت‌رسانی به محرومان داشته