مرکز تخصصی فیزیوتراپی افق روشن

© کپی رایت 2020 مرکز پزشکی، دندانپزشکی یوسف آباد.

Designed By Ravis

طب سوزنیبرچسب

طب سوزنی از جمله درمان های رایج و موثر در فیزیوتراپی بوده که منجر به ایجاد اثرات وسیع درمانی در زمینه ی کاهش التهاب و درد های عضلانی - اسکلتی می شود. الکتروآکوپانکچر ترکیبی از طب چینی و دانش نوین