مرکز تخصصی فیزیوتراپی افق روشن

© کپی رایت 2020 مرکز پزشکی، دندانپزشکی یوسف آباد.

Designed By Ravis

فواید تکار تراپیبرچسب

تکار تراپی یکی از روش های نوین و پیشرفته درمانی در فیزیوتراپی است که نقش موثری در بهبود مشکلات اسکلتی - عضلانی بخصوص در آسیب های ورزشی دارد. انتقال انرژی در این روش از طریق ایجاد جریان الکترومغناطیس صورت می