مرکز تخصصی فیزیوتراپی افق روشن

© کپی رایت 2020 مرکز پزشکی، دندانپزشکی یوسف آباد.

Designed By Ravis

لیزر پرتوانبرچسب

لیزر اشعه ای پر انرژی و از جنس نور است که به وسیله آن می توان میزان انرژی کنترل شده و معینی را به منطقه مورد نظر منتقل کرد. لیز پرتوان از طریق افزایش میزان انرژی در درسترس سلول ها،